fi gb

Ympäristövastuu

Vastuu ympäristöstä on Plastirollille arvo, joka heijastuu kaikkeen toimintaamme. Kehitämme jatkuvasti ja vastuullisesti ympäristötoimintatapojamme ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Käytämme tuotannossamme pääasiallisesti uusiutuvia raaka-aineita, kuten kartonkia ja paperia, sekä laajasti myös erilaisia kompostoituvia barrieri-päällysteitä. Biohajoavia kalvoja valmistamme GMO-vapaista tärkkelyspohjaisista raaka-aineista.

Näillä valinnoillamme voimme vähennämme merkittävästi öljypohjaisten raaka-aineiden käyttöä sekä kasvihuonekaasupäästöjä (CO2).

Ympäristöystävällinen biokalvojen tuotantoprosessi

Minimoimme jatkuvasti tuotantoprosessiemme aikana syntyvää hävikkiä ja päästöjä sekä pyrimme minimoimaan myös energian käyttöä.

Vuonna 2010 valmistuneen kalvotehtaan laajennuksen myötä hyödynnämme bio-kalvojen valmistuksessa vapautuvan prosessienergian kokonaisuudessaan tuotantokiinteistön lämmitykseen

Biokalvojen valmistuksessa käytämme yksinomaan tuulisähköä, mikä vähentää Plastirollin hiilidioksidipäästöjä (CO2) vuositasolla noin 1.000 tonnia. Määrä vastaa noin 300 henkilöauton vuotuisia hiilidioksidipäästöjä.

Plastiroll on Suomen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen. PYR on Suomessa toimiva pakkausalan tuottajayhteisö, joka edistää pakkausten hyötykäyttöä.